Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Zawody centralne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbywają się zwykle w miejscach o wyjątkowych walorach przyrodniczych. W tym roku, finał XXXIII OWE odbył się w Lidzbarku, w pięknej scenerii województwa warmińsko – mazurskiego. W finale uczestniczy 112 uczniów, gdyż każde województwo jest reprezentowane przez 7 uczniów. Wśród siódemki z województwa świętokrzyskiego był uczeń naszej szkoły: Adrian Ołubiec z kl. 2B, który uzyskał tytuł finalisty.

Zakres problematyki Olimpiady jest wyjątkowo szeroki i obejmuje takie zagadnienia jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, odpady, rekultywacja , promieniowanie i hałas, podstawowe akty prawa ochrony środowiska, aktualnie obowiązujących w Polsce, bieżące informacje
społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie

Gratulujemy Adrianowi i życzymy dalszych sukcesów.

18.06.2018 Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej