W dniu 7 czerwca odbyła się w Katowicach Gala Finałowa na zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu historycznego ” Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.” Drugie miejsce zajęła drużyna z województwa świętokrzyskiego, w której składzie była Aleksandra Wilk z kl. II A. Trzyosobowe zespoły z różnych województw rywalizowały ze sobą w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej.

Gratulujemy Oli i całemu zespołowi.

12.06.2018 „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”