Właśnie zakończyliśmy kolejną edycję Góry Grosza, akcję zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Akcja przeprowadzana była poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. do 5 gr.) w naszej szkole od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

Zebraliśmy 8716 groszy

Podstawowym celem było uświadomienie młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu naszym  koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Przekazane grosze to  pomoc dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin.

Towarzystwo przekaże nasze grosze na zakup podstawowych i niezbędnych rzeczy, udzielanie specjalistycznego wsparcia, kierowanie rodzin na terapie, fundowanie stypendiów dla dzieci, wspieranie ich pasji i zainteresowań.

Wspólnie połączyliśmy siły i pokazaliśmy, że chętnych do pomocy jest dużo!

Za każdy Twój grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomogłeś!

15.01.2018 Góra Grosza uzbierana