Spotkanie integracyjne klasy Ia i Ib odbędzie się 29.08. 2018 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Marszałkowskiej

Spotkanie integracyjne klasy IVa i IVb odbędzie się 30.08.2018 r. o godz. 16. 00 w Szkole Podstawowej przy ul. Marszałkowskiej

Serdecznie zapraszamy!

 

Prosimy o zakup podręcznika do religii dla klasy IV „Miejsce pełne BOGActw” + ćwiczeniówka. Wydawnictwo Jedność

16.08.2018 Informacje SP