Klasa 1 A, wraz z wychowawczynią – Panią Moniką Kosmalą oraz polonistką – Panią Marianną Ławniczek, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej Biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi. To wyjątkowe spotkanie z naszymi rówieśnikami z różnych kieleckich liceów zostało zorganizowane przez klasy drugie z II LO im. Jana Śniadeckiego.

Część wykładową rozpoczęła modlitwa, poprowadzona przez pomysłodawcę i osobę odpowiedzialną za konferencję – księdza katechetę z II LO. Następnie dwoje prowadzących przybliżyło audytorium postać Biskupa Niezłomnego, streszczając jego historię życia i tworząc bazę pod kolejny punkt programu – wykład ks. prof. Jana Śledzianowskiego. Ksiądz nie tylko opowiedział o Czesławie Kaczmarku, ale także ukazał trudny okres historyczny, w jakim przyszło żyć Duchownemu. Dzięki temu mogliśmy lepiej
i bardziej świadomie przeżyć film autorstwa Sławomira Mazura pt. „Czesław Kaczmarek – Biskup niezłomny”, przedstawiający cierpienia Biskupa od momentu aresztowania aż do procesu.

Konferencję zakończyła dyskusja przeprowadzona przez uczennice z II LO. Rozmowa z twórcą filmu
i wykładowcą uzupełniła nowo zdobyte przez nas informacje o dodatkowe fakty z życia Biskupa.
Z seminarium duchownego wyszliśmy bogatsi o nowe doświadczenie i wiadomości o naszym kieleckim Biskupie Niezłomnym.

Anna Brzezińska kl. 1A

19.01.2018 HISTORIA MAGISTRA VITAE…