W Kielcach od niedawna działa jednostka strzelecka 2105 Związku Strzeleckiego „Strzelec”, której dowódcą jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i historii w naszej szkole – Pan Tomasz Ossowski. Jest to organizacja proobronna, do której należą niektórzy uczniowie Nazaretu, ale też osoby z innych kieleckich szkół.

19 maja 2018 roku strzelcy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą służyć dobru Rzeczpospolitej Polskiej do końca życia i wypełniać powinności członka związku strzeleckiego. Ta przysięga przypieczętowała ich przynależność do jednostki.

W sobotnie popołudnie strzelcy zebrali się przy klasztorze na Karczówce i stamtąd pomaszerowali do Zgórska. Na swojej trasie zobaczyli też pomnik powstańców styczniowych na Bruszni. Gdy dotarli do Zgórska, zostali zaprzysiężeni przed sztandarem Kieleckiego Korpusu Armii Krajowej „Jodła”.  Miejsce przysięgi nie było przypadkowe. Została ona złożona przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Szewcami stoczoną przez żołnierzy Armii Krajowej we wrześniu 1944 roku. Po przysiędze wyznaczeni strzelcy pobrali ziemię z miejsca bitwy, która zostanie złożona na kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie w przeddzień wyjścia tegorocznego Marszu Szlakiem Kompanii Kadrowej.

Strzelcy bardzo angażują się w różnego rodzaju patriotyczne wydarzenia, przez co pokazują swój szacunek do nich i do Ojczyzny. Brali udział w uroczystościach z okazji święta Konstytucji 3 maja i Dni Weterana, a także w marszu katyńskim. Przeszli już ćwiczenia z musztry, a niektórzy uczestniczyli też w ekshumacjach prowadzonych przez Fundację Niezłomni i w zajęciach z szermierki.  Najbliższe zajęcia związane będą z pierwszą pomocą, gdyż jednostka ma profil sanitarno-ratowniczy.

Honorata Majder

2.06.2018 Strzelcy zaprzysiężeni