Pracownicy oraz uczniowie, którzy w 2017 r. otrzymywali stypendium ZL oraz ZG mogą zgłaszać się po PIT -11.

PIT-y można odbierać w sekretariacie szkoły. W dniach 20-23 lutego 2018 r. sekretariat czynny w godzinach 9.00-13.00

20.02.2018 Informacja o PIT-ach