Grupa młodzieży 7 a i b z nauczycielem historii wzięła udział w akcji „zapal znicz powstańcom styczniowym”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Narodowego.
Naszym zadaniem było zapalić znicze pod tablicami pamięci na terenie Kielc. Było to m.in. więzienie kieleckie gdzie byli przetrzymywani powstańcy, ul. Duża, na której umieszczono tablice poświęconą przywódcom powstania, ul. Jana Pawła przy której mieściła się szkoła do której uczęszczała młodzież walczącą w powstaniu np. Aleksander Głowacki, Dygasiński a także cmentarz na Piaskach, gdzie umieszczono symboliczny krzyż poświęcony powstańcom.
22.01.2018 „Zapal znicz powstańcom styczniowym”