KULTURALNY WOLONTARIAT

Projekt edukacyjny Kulturalny Wolontariat

Spotkanie organizacyjne w sprawie wolontariatu w Muzeum Narodowym w Kielcach odbędzie się w Sali Ekonomskiej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1:

– dla uczniów gimnazjum – 11 października o godz. 14.30
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 8 października o godz. 10.00

Projekt edukacyjny ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i historycznych.

Wolontariat będzie odbywać się na terenie Muzeum Narodowego w Kielcach oraz szkołach od października 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Wolontariusze mają za zadanie:

  • promocję projektów popularno-naukowych tj. Niedziela w muzeum i Obiekt tygodnia;
  • pomoc w przygotowaniach oraz realizacji działań edukacyjnych;
  • opiekę nad zbiorami (godzinne dyżury w przestrzeni muzealnej);
  • promocję i realizację wydarzeń muzealnych w ramach wystaw czasowych, Dnia Wolnej Sztuki, Europejskiej Nocy Muzeów, Dnia Dziecka, Święta Kielc;
  • pomoc przy informowaniu zwiedzających.

W zamian oferujemy:

  • możliwość uczestnictwa w dwuletnim kursie przygotowującym do olimpiady oraz matury z zakresu historii sztuki.
  • Planowane spotkania odbywać się będą w niedziele o godzinie 10. Prowadzić je będzie doświadczony, wieloletni wykładowca I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – Katarzyna Niewęgłowska. Dodatkowo program wolontariatu będzie obejmował wycieczki tematyczne po Polsce. Harmonogram wykładów – na stronie muzeum POBIERZ
  • zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;
  • zdobycie doświadczenia w pracy;
  • zapoznanie się z warunkami funkcjonowania muzeum.

Wymagania:

Kandydat na wolontariusza musi mieć ukończone 15 lat, osoby niepełnoletnie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza POBIERZ Powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, umieć redagować teksty oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu historii, historii sztuki i kultury.

Oczekujemy na osoby , które chcą poznać Muzeum oraz specjalistyczne zawody: konserwatora, kustosza i edukatora muzealnego.

Osoby chcące podjąć pracę wolontariusza w Muzeum podpiszą porozumienie, a także przejdą szkolenie BHP.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel: 41 344 40 14, wew. 233.

Zgłoszenia (CV ze zdjęciem, z dopiskiem wolontariat) i krótki list motywacyjny mówiący o Państwa zainteresowaniach prosimy nadsyłać na adres: edukacja@mnki.pl lub adres siedziby: Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

Prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez Muzeum Narodowe w Kielcach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).”

więcej informacji na stronie muzeum

 

3.10.2017 Kulturalny wolontariat w Muzeum Narodowym w Kielcach