„Idźcie i głoście”

 Czyż można głosić nie znając? 
POZNAJ, BY GŁOSIĆ!
JAKO DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA SZKOŁY PROPONUJEMY

 

40 DNI FASCYNUJĄCEJ PODRÓŻY:

  „Z Jezusem przez Ewangelie!”

 

 Nasza Patronka, Święta Jadwiga Królowa zleciła przetłumaczenie Księgi Psalmów na język polski.

Dziś możemy czytać całą Biblię we własnym języku!

Przeczytajmy do Święta Szkoły przynajmniej wszystkie Ewangelie. Codziennie będą to 2-3 rozdziały.

Jako duchowy dar na Mszy św. w dniu Święta Szkoły pragniemy złożyć na ołtarzu przeczytane cztery Ewangelie.

 

Podejmij wyzwanie:

w ciągu 40 dni,  od 1 maja do 9 czerwca, przeczytaj Ewangelie, by w tym czasie lepiej poznać Tego, którego – jako chrześcijanin – masz głosić.

Harmonogram_40 dni