BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS

  „BOHATEROWIE NASZYCH ULIC”

 TWORZYMY HISTORYCZNĄ MAPĘ NASZEGO MIASTA
Z OKAZJI 100-ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 Regulamin Konkursu 

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły.
  2. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów sylwetkami bohaterów-patriotów i wybitnych postaci patronujących ulicom naszego miasta.
  3. Należy przestudiować topografię miasta, zlokalizować ulicę, udać się tam, zrobić interesujące zdjęcie, na którym powinna widnieć nazwa ulicy.
  4. W określonym czasie 16 kwietnia – 16 maja 2018 r. uczestnicy Konkursu powinni dostarczyć do biblioteki szkolnej wszystkie swoje zdjęcia.
  5. Zdjęcia opatrzone numerem i podpisem będą zaprezentowane w postaci historycznej mapy miasta na wystawie szkolnej.
  6. Społeczność szkolna może wybrać najlepszą fotografie
    i zagłosować na nią.
  7. Autorzy zdjęć będą nagrodzeni.

Życzymy

powodzenia w konkursie

6.04.2018 „BOHATEROWIE NASZYCH ULIC”- konkurs