Zebranie dla Rodziców dzieci przyjętych
do   klas 1

28 maja 2018 roku g.18:00 /poniedziałek/

ul. Marszałkowska 40

Nieobecność Rodzica na zebraniu jest równoznaczna z rezygnacją.


Zebranie dla Rodziców dzieci przyjętych

do   klas 4

29 maja 2018 roku g.18:00 /wtorek/

ul. Marszałkowska 40

Nieobecność Rodzica na zebraniu jest równoznaczna z rezygnacją.


Zebranie dla Rodziców dzieci przyjętych

do klas 7

5 czerwca 2018 roku o godz. 17.30
w auli szkoły przy ul. Słowackiego 5.

Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.


Zgodnie z art. 158 ust. 4 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe listy z wynikami rekrutacji wywieszone będą w siedzibie szkoły

dn. 13 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00.

Klasa 1 i 4  Szkoła Podstawowa – ul. Marszałkowska 40, 

Klasa 7  Szkoła Podstawowa – ul. Słowackiego 5.

Za utrudnienia przepraszamy!