6.12.2017 Aniołowie w Ośrodku Wychowawczym

Nasi uczniowie wraz z Opiekunem i alumnami Wyższego Seminarium Duchownego wybrali się do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św.Dominika, gdzie spędzili wspólnie ten wyjątkowy „Mikołajkowy” wieczór.
Wolontariuszki wcieliły się w rolę aniołów. Zanim dziecko otrzymało prezent musiało odpowiedzieć na zagadkę, którą przygotowały nasze uczennice. Dobrze było zanieść  radość Dzieciom, które nadal głęboko wierzą w Świętego Mikołaja.

 

1-2.12.2017 Przedświąteczna Zbiórka Żywności 

Nasi wolontariusze brali dział w Zbiórce Żywności (w sklepie Delikatesy Społem na rynku), a następnie 5 grudnia w segregowaniu żywności w Banku Żywności. Dziękujemy za poświęcony czas i siły, uśmiech oraz zaangażowanie!

10.11.2017

Członkowie szkolnego Koła Wolontariatu wsadzili kilkanaście cebulek żonkili na szkolnym dziedzińcu. Żonkile, które wiosną rozkwitną będą symbolem kampanii „Pola Nadziei 2017/2018” wspierającej Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Mają symbolizować naszą otwartość do dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co w nas dobre.

25.10.2017

Już po raz kolejny uczennice naszej Szkoły wybrały się do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzonego przez zgromadzenie sióstr św. Dominika, przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach.

Wolontariuszki spotykają  się z dziewczynkami, którym m.in. pomagają w nauce. W czasie wspólnych spotkań czytamy książki, gramy w gry, spędzamy czas na rozmowach. Godzina szybko mija i już myślimy o kolejnym spotkaniu za tydzień, na które również zapraszamy innych wolontariuszy.


Spotkanie organizacyjno-integracyjne Szkolnego Koła Wolontariatu

Dnia 16 października 2017 roku odbyło się drugie spotkanie organizacyjno-integracyjne Szkolnego Koła Wolontariatu. Poza sprawami organizacyjnymi, członkowie koła dzielili się doświadczeniami związanymi z działalnością wolontariacką oraz integrowali się przy herbacie i ciastkach. Zrodziło się też kilka pomysłów dotyczących akcji charytatywnych, które SKW będzie starało się przeprowadzić.

Spotkanie koordynowali opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: Jakub Piasecki oraz Katarzyna Kuczwara


KULTURALNY WOLONTARIAT

Projekt edukacyjny Kulturalny Wolontariat

Spotkanie organizacyjne w sprawie wolontariatu w Muzeum Narodowym w Kielcach odbędzie się w Sali Ekonomskiej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1:

– dla uczniów gimnazjum – 11 października o godz. 14.30
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 8 października o godz. 10.00

Projekt edukacyjny ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i historycznych.

Wolontariat będzie odbywać się na terenie Muzeum Narodowego w Kielcach oraz szkołach od października 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Wolontariusze mają za zadanie:

  • promocję projektów popularno-naukowych tj. Niedziela w muzeum i Obiekt tygodnia;
  • pomoc w przygotowaniach oraz realizacji działań edukacyjnych;
  • opiekę nad zbiorami (godzinne dyżury w przestrzeni muzealnej);
  • promocję i realizację wydarzeń muzealnych w ramach wystaw czasowych, Dnia Wolnej Sztuki, Europejskiej Nocy Muzeów, Dnia Dziecka, Święta Kielc;
  • pomoc przy informowaniu zwiedzających.

W zamian oferujemy:

  • możliwość uczestnictwa w dwuletnim kursie przygotowującym do olimpiady oraz matury z zakresu historii sztuki.
  • Planowane spotkania odbywać się będą w niedziele o godzinie 10. Prowadzić je będzie doświadczony, wieloletni wykładowca I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – Katarzyna Niewęgłowska. Dodatkowo program wolontariatu będzie obejmował wycieczki tematyczne po Polsce. Harmonogram wykładów – na stronie muzeum POBIERZ
  • zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;
  • zdobycie doświadczenia w pracy;
  • zapoznanie się z warunkami funkcjonowania muzeum.

Wymagania:

Kandydat na wolontariusza musi mieć ukończone 15 lat, osoby niepełnoletnie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza POBIERZ Powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, umieć redagować teksty oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu historii, historii sztuki i kultury.

Oczekujemy na osoby , które chcą poznać Muzeum oraz specjalistyczne zawody: konserwatora, kustosza i edukatora muzealnego.

Osoby chcące podjąć pracę wolontariusza w Muzeum podpiszą porozumienie, a także przejdą szkolenie BHP.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel: 41 344 40 14, wew. 233.

Zgłoszenia (CV ze zdjęciem, z dopiskiem wolontariat) i krótki list motywacyjny mówiący o Państwa zainteresowaniach prosimy nadsyłać na adres: edukacja@mnki.pl lub adres siedziby: Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

Prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez Muzeum Narodowe w Kielcach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).”

więcej informacji na stronie muzeum

Katarzyna Kuczwara


Charytatywna Zbiórka Żywności

W dniach 29-30 września 2017 roku odbyła się akcja zbierania żywności organizowana przez Bank Żywności w Kielcach. Do inicjatywy włączyli się także wolontariusze z naszej szkoły, którzy w piątek i sobotę dzielnie zachęcali do dzielenia się żywnością z potrzebującymi. Dyżurowali oni w jednym z kieleckich marketów, rozdając ulotki informacyjne oraz zbierając żywność w ramach akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” mającym na celu walkę z niedożywieniem (oraz złym odżywianiem) wśród dzieci.

 

 


ZBIÓRKA GIER PLANSZOWYCH

Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi zbiórkę gier planszowych (oraz innych podobnych rzeczy np. domino, bierki, etc.), które zostaną przekazana na świetlice dla uczniów naszej szkoły podstawowej na ulicy Marszałkowskiej 40.

Na parterze koło windy znajduje się tekturowe pudełko do którego należy wkładać przyniesione gry.

Dziękujemy! 


W poniedziałek 25.09. 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła Wolontariatu podczas którego zarysowane zostały kierunki działalności wolontariackiej na rok szkolny 2017/18.

Uczniowie zainteresowani działaniem w SKW wysłuchali krótkiego wykładu na temat sposobów w jaki można nieść pomoc drugiemu człowiekowi oraz różnych miejsc, które można odwiedzać w ramach wolontariatu szkolnego.

Najbliższą akcją w którą planujemy się zaangażować jest zbiórka żywności prowadzona przez Bank Żywności w dniach 29-30 września 2017 r.

Spotkanie koordynowali opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: Jakub Piasecki i Katarzyna Kuczwara.

 


Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w Szkolnym Kole Wolontariatu zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek (25 września) o godzinie 14.10 na auli.

Na spotkaniu przedstawione zostaną różne możliwości działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu: Jakub Piasecki, Katarzyna Kuczwara.