Biblioteka jest otwarta
w następujących godzinach:

P O N I E D  I A Ł E K

8:00 –  8:45
10:30 – 13:00

W T O R E K

8:00 – 15:00

Ś R O D A

8:00 – 14:00

C Z W A R T E K

9:00 – 15:00

P I Ą T E K

8:00 – 13:00

Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

mgr Monika Kosmala oraz mgr Wiesława Radosz