Biblioteka jest otwarta
w następujących godzinach:

P O N I E DZ I A Ł E K

8.00-11.30

11.30-13.15 – przerwa

13.15-14.00

W T O R E K

8.00-15.00

Ś R O D A

9.00-15.00

C Z W A R T E K

8.00-15.00

P I Ą T E K

   8.00-15.00

Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

mgr Monika Kosmala oraz mgr Wiesława Radosz