Biblioteka szkolna
w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek

 „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, 

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

Marek Tuliusz Cyceron

Serdecznie zapraszamy

wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Posiadamy bogaty księgozbiór oraz zbiory multimedialne.

Biblioteka jest otwarta
w następujących godzinach:

P O N I E DZ I A Ł E K

9.00-9.30

9.30-10.15 – przerwa

10.15-15.30

W T O R E K

8.00-14.30

Ś R O D A

9.00-15.00

C Z W A R T E K

8.00-14.30

P I Ą T E K

   8.00-15.00

Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

mgr Monika Kosmala oraz mgr Wiesława Radosz