Biblioteka szkolna

w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek

„Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”
     Marek Tuliusz Cyceron

Serdecznie zapraszamy

wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
Posiadamy bogaty księgozbiór oraz zbiory multimedialne.

Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:
mgr Monika Kosmala oraz mgr Wiesława Radosz