Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek

im. św. Jadwigi Królowej

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej


ul. Słowackiego 5

25-365 Kielce

tel. 41-3435199
fax 41-3446384


e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

www.nazaret.kielce.pl


REGON: 260651598

NIP: 6572605351


Dyrektor

s. dr Natalia – Małgorzata Białek