Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek

im. św. Jadwigi Królowej

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

Szkoła Podstawowa im. im. św. Jadwigi Królowej
(klasy siódme, ósme i oddziały gimnazjalne) 


ul. Słowackiego 5
25-365 Kielce

tel. 41-3435199
fax 41-3446384


Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
(klasy pierwsze, drugie i czwarte)

ul. Marszałkowska 40
25-546 Kielce

Tel: 534 979 557

z siedzibą:
ul. Słowackiego 5
25-365 Kielce

Tel: (41) 343-51-99


e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

www.nazaret.kielce.pl


REGON: 260651598

NIP: 6572605351


Dyrektor

s. dr Natalia – Małgorzata Białek