W październiku nasz szkoła wzięła udział w projekcje ogólnopolskim BohaterOn. Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas: 4 a, 4b, 7a, 8a, 8b i 3b napisali słowa uznani, podziwu i pozdrowienia do 150 weteranów. Uczniowie pisali zarówno do żołnierzy, jak i sanitariuszek.

Drodzy Powstańcy

Dziękuję Wam Powstańcy Warszawscy za Waszą niezłomna postawę w 44 r. Dzięki Waszej postawie w tamtych trudnych latach ja mogę żyć wolnej Polsce. Dziękuj Wam za to i życzę dużo zdrowia.

Szanowna Pani

Wiele lat temu Wasze pokolenie zdało Egzamin z patriotyzmu. Musieliście dokonywać  trudnych wyborów. Wielu z waszych przyjaciół zapłaciło w tym czasie najwyższą cenę za swoją niezłomną postawę. Chciałabym wyrazić Pani szczere wyrazy uznania i życzyć dużo zdrowia i wielu lat w wolnej Polsce.

Olga z 4a

BohaterOn