Gimnazjum

Egzaminy Gimnazjalne

INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2018 r.:

I Termin główny
a) część humanistyczna – 
18 kwietnia 2018 r. (środa)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 
godz. 09:00
– z zakresu języka polskiego – 
godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 
godz. 09:00
– z zakresu matematyki – 
godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
– na poziomie podstawowym – 
godz. 09:00
– na poziomie rozszerzonym – 
godz. 11:00

II Termin dodatkowy
a) część humanistyczna – 4
 czerwca 2018 r. (czwartek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 
godz. 09:00
– z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –  5 czerwca 2018 r. (wtorek)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 
godz. 09:00
– z zakresu matematyki – 
godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
– na poziomie podstawowym – 
godz. 09:00
– na poziomie rozszerzonym – 
godz. 11:00


STRÓJ, GODZINA SPOTKANIA, PRZYBORY

  • Na egzamin uczniowie przychodzą w strojach galowych.
  • Uczniowie zabierają ze sobą legitymację szkolną. Uczeń może wnieść na salę małą butelkę wody i postawić ją obok stolika. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie można wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  • W dniu egzaminu uczniowie przychodzą o godz. 8:40 do kaplicy na wspólną modlitwę, a następnie idą przed wyznaczone sale.

Uczniowie wchodzą do sal zgodnie z listą odczytywaną przez członka komisji, a następnie:

  • losują numer stolika, przy którym uczeń będzie pracować,
  • sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego,
  • kodują arkusz egzaminacyjny, zgodnie z instrukcją,
  • rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia nauczyciela,
  • przestrzegają zasad oddawania arkuszy egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca 2018 r.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 22 czerwca 2018 r.