Fundusz stypendialny

Z funduszu stypendialnego wypłacane są stypendia „Zdolny Licealista” i „Zdolny Gimnazjalista”. Przeznaczone są one dla uczniów, mających bardzo dobre wyniki w nauce i wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wspieramy takich uczniów poprzez system stypendialny.

 

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć naszą zdolną młodzież, fundując środki na stypendium, będziemy bardzo wdzięczni.

 

Rachunek bankowy funduszu stypendialnego:

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach

Numer rachunku: 88 1020 2629 0000 9502 0281 0646

Tytuł wpłaty: fundusz stypendialny dla uczniów Nazaretu

 

ZDOLNY GIMNAZJALISTA

Regulamin stypendium ZG 2017

ZG 2017 – wniosek o stypendium

ZG 2017 – oświadczenie o 500+

ZG 2017- oświadczenie o dochodach

ZG 2017 – oświadczenie o ocenach

 

 

ZDOLNY LICEALISTA

Regulamin stypendium ZL 2017

ZL 2017 – wniosek o stypendium

ZL 2017 – Oświadczenie ocenach

ZL 2017 – Oświadczenie o dochodach

ZL 2017 – Oświadczenie o 500+