Fundusz stypendialny

Z funduszu stypendialnego wypłacane są stypendia „Zdolny Licealista” i „Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej”. Przeznaczone są one dla uczniów, mających bardzo dobre wyniki w nauce i wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wspieramy takich uczniów poprzez system stypendialny.

 

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć naszą zdolną młodzież, fundując środki na stypendium, będziemy bardzo wdzięczni.

 

Rachunek bankowy funduszu stypendialnego:

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach

Numer rachunku: 88 1020 2629 0000 9502 0281 0646

Tytuł wpłaty: fundusz stypendialny dla uczniów Nazaretu

 

ZDOLNY uczeń Szkoły Podstawowej i oddziałów Gimnazjum 

Regulamin „Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej”

ZuSP 2018 – wniosek o stypendium

ZuSP 2018 – oświadczenie o 500+

ZuSP 2018- oświadczenie o dochodach

ZuSP 2018 – oświadczenie o ocenach

 

ZDOLNY LICEALISTA

Regulamin stypendium Zdolny Licealista 2018

ZL 2018 – wniosek o stypendium

ZL 2018 – Oświadczenie ocenach

ZL 2018- Oświadczenie o dochodach

ZL 2018 – Oświadczenie 500+