Dokumenty 

Nazwa Dokumentu Pobierz
Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2017/18 Pobierz
Statut Gimnazjum  Pobierz
Raport z ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Pobierz
Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy Pobierz