Kadra

Dyrektor: s. dr Natalia Małgorzata Białek
dyrekcja@nazaret.kielce.pl

Opinie i sugestie na temat pracy szkoły można wysyłać na adres mailowy: 
dyrekcja@nazaret.kielce.pl
lub przedstawić podczas rozmowy z dyrektorem szkoły.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek:  08:00 – 12:00
Wtorek:  14:00 – 15:30

Wicedyrektor: s. mgr Aneta Malak
vicedyrektor@nazaret.kielce.pl

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 14:00 – 15:30

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej: s. mgr Maria Skwarek 

Szkoła Podstawowa:

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Nauczanie wczesnoszkolne s. Maria Skwarek
p. Edyta Majchrzyk
Wychowawca w świetlicy p. Monika Kózka
p. Monika Krucbart
p. Magdalena Michalec
Język polski p. Anna Fatyga
Język angielski p. Agnieszka Nogacka
s. Paula Drożdż
p. Monika Kózka
Język francuski p. Katarzyna Cedro
Język niemiecki s. Maristella Szatanik
Biologia s. Mirona Domaradzka
Chemia s. Rozanna Cyrson
Fizyka p. Iwona Rolek
Geografia p. Marta Martyniuk
Historia s. Maria Józefa Życińska
Informatyka p. Grzegorz Biskupski
Matematyka s. Aneta Malak
Muzyka p. Małgorzata Nyga
Plastyka p. Małgorzata Nyga
Religia s. Weronika Przygoda
Taniec p. Sandra Zybała
Wychowanie do życia w rodzinie p. Ilona Krajewska
Wychowanie fizyczne p. Grażyna Sobieraj
p. Michał Cieślik
p. Tomasz Krężołek
p. Maciej Kosakowski
Bibliotekarz p. Monika Kosmala
p. Wiesława Radosz
Doradca zawodowy p. Magdalena Ziarko
Psycholog p. Lidia Świeboda – Toborek
Pedagog p. Elżbieta Panasiewicz

Gimnazjum:

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Język polski s. Kinga Bodek
Język angielski p. Agnieszka Nogacka
s. Elżbieta Witek
Język francuski p. Katarzyna Cedro
Język niemiecki p. Lidia Marzec
s. Maristella Szatanik
Biologia s. Mirona Domaradzka
Chemia s. Rozanna Cyrson
Edukacja dla bezpieczeństwa p. Tomasz Ossowski
Fizyka p. Iwona Rolek
Geografia p. Marta Martyniuk
Historia s. Maria Józefa Życińska
Informatyka p. Grzegorz Biskupski
Matematyka p. Justyna Spurek
p. Katarzyna Kuczwara
Muzyka p. Małgorzata Nyga
Plastyka p. Małgorzata Nyga
Religia s. Weronika Przygoda
Taniec p.  p. Zybała Sandra
Wychowanie do życia w rodzinie p. Ilona Krajewska
Wychowanie fizyczne p. Grażyna Sobieraj
p. Michał Cieślik
p. Tomasz Krężołek
p. Maciej Kosakowski
Wiedza o społeczeństwie s. Maria Józefa Życińska
Zajęcia artystyczne – ceramika p. Agnieszka Pągowska
Zajęcia artystyczne – zespół wokalny p. Małgorzata Nyga
Zajęcia artystyczne – grafika komputerowa p. Grzegorz Biskupski
Zajęcia artystyczne – teatralne Ks. Stefan Radziszewski
Zajęcia techniczne p. Grażyna Górnicka
Bibliotekarz p. Monika Kosmala
p. Wiesława Radosz
Doradca zawodowy p. Magdalena Ziarko
Psycholog p. Lidia Świeboda – Toborek
Pedagog p. Elżbieta Panasiewicz

Liceum:

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Język angielski p. Agnieszka Włodarczyk-Korus
s. Paula Drożdż
p. Jakub Piasecki
Język francuski p. Agnieszka Baranowicz
p. Katarzyna Cedro
Język łaciński z terminologią prawniczą p. Monika Kosmala
Język łaciński z terminologią medyczną p. Monika Kosmala
Język niemiecki p. Lidia Marzec
s. Maristella Szatanik
Język polski p. Anna Fatyga
s. Alina Furczyk
p. Marianna Ławniczek
Język włoski p. Agnieszka Baranowicz
Analiza matematyczna p. Elżbieta Malecka
Biologia s. Iwona Paluch
p. Jolanta Krawczyńska
Chemia s. Rozanna Cyrson
p. Danuta Grabka
Edukacja dla bezpieczeństwa p. Tomasz Ossowski
Ekonomia w praktyce p. Marta Martyniuk
Filozofia społeczna z retoryką p. Magdalena Ziarko
Filozofia nauki z etyką biznesu p. Magdalena Ziarko
Filozofia przyrody z bioetyką p. Magdalena Ziarko
Fizyka p. Grażyna Mańkowska
p. Iwona Rolek
Geografia p. Marta Martyniuk
p. Agata Górniak
Historia p. Barbara Walkowicz
p. Tomasz Ossowski
Historia i społeczeństwo p. Katarzyna Ossowska
p. Tomasz Ossowski
Informatyka p. Grzegorz Biskupski
p. Małgorzata Urbańska
Matematyka p. Elżbieta Malecka
p. Marek Nowak
p. Justyna Spurek
Podstawy przedsiębiorczości p. Marta Martyniuk
Przyroda p. Iwona Rolek
Religia s. Weronika Przygoda
ks. Stefan Radziszewski
Wychowanie do życia w rodzinie p. Ilona Krajewska
Wychowanie fizyczne p. Michał Cieślik
p. Maciej Kosakowski
p. Grażyna Sobieraj
p. Tomasz Krężołek
Wiedza o kulturze p. Magdalena Ziarko
Wiedza o sztuce z estetyką p. Magdalena Ziarko
Wiedza o społeczeństwie p. Barbara Walkowicz
Bibliotekarz p. Monika Kosmala
p. Wiesława Radosz
Doradca Zawodowy p. Magdalena Ziarko
Psycholog p. Lidia Świeboda – Toborek
Pedagog p. Elżbieta Panasiewicz