Kadra

Dyrektor: s. dr Natalia Małgorzata Białek
dyrekcja@nazaret.kielce.pl

Opinie i sugestie na temat pracy szkoły można wysyłać na adres mailowy: 
dyrekcja@nazaret.kielce.pl
lub przedstawić podczas rozmowy z dyrektorem szkoły.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek:  08:00 – 12:00
Wtorek:  14:00 – 15:30

Wicedyrektor: s. mgr Aneta Malak
vicedyrektor@nazaret.kielce.pl

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 14:00 – 15:30

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej: s. mgr Maria Skwarek 

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
      1. s. dr Białek Małgorzata Dyrektor Zespołu Szkół
      2. s. mgr Skwarek Maria Wicedyrektor Szkoły Podstawowej, nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 2b
      3. s. mgr Malak Aneta Wicedyrektor Zespołu Szkół, matematyka
      4. ks. dr Radziszewski Stefan LO, religia, prefekt szkoły
      5. p. mgr Baranowicz Agnieszka LO, j. włoski j. francuski, wychowawstwo 1A
      6. s. mgr Bodek Anna SP (G) j. polski, biblioteka SP, wychowawstwo 4a
      7. p. mgr Cedro Katarzyna LO, SP (G), j. francuski
      8. p. mgr Cieślik Michał LO, SP (G), w-f
      9. s. mgr Cyrson Jadwiga LO, SP (G), chemia
 10. p. mgr Czerwińska Marta SP, pedagog szkolny
 11. s. mgr Drożdż Beata LO, SP, j. angielski, wychowawca 8a
 12. p. mgr Fatyga Anna LO, SP, j. polski
 13. p. mgr Filipiak Izabela SP, w-f, edukacja plastyczna, techniczna, świetlica,
 14. s. mgr Furczyk Alicja LO, j. polski, wychowawca 3A
 15. p. mgr Gałda Halina LO, SP, j. polski
 16. p. mgr Górniak Agata LO, geografia
 17. p. mgr Górnicka Grażyna SP (G), technika
 18. p. mgr Karkoszka Aneta SP, świetlica
 19. p. mgr Kosakowski Maciej SP, wychowanie fizyczne
 20. p. mgr Kosmala Monika LO, j. łaciński, biblioteka ZS, wychowawstwo 2A
 21. p. mgr Kózka Monika SP, j. angielski,
 22. p. mgr Krajewska Ilona LO, SP (G), wychowanie do życia w rodzinie
 23. p. mgr Krawczyńska Jolanta LO, biologia
 24. p. mgr Krężołek Tomasz LO, SP (G), wychowanie fizyczne
 25. p. mgr Kuczwara Katarzyna SP (G), matematyka
 26. p. mgr Kujawa Barbara SP (G), biologia
 27. p. mgr Kurczyńska–Poniewierska Katarzyna SP, j. angielski
 28. p. mgr Majchrzyk Edyta SP, nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 2a
 29. p. mgr Malecka Elżbieta LO, matematyka
 30. p. mgr Mańkowska Grażyna LO, fizyka
 31. p. Martyniuk Marta SP (G), LO, geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
 32. p. mgr Marzec Lidia LO, SP (G), j. niemiecki
 33. p. mgr Maziarz Majka SP, muzyka
 34. p. mgr Musiał Katarzyna SP, przyroda, wychowawca 4b
 35. p. mgr Niebudek Ilona SP, matematyka
 36. p. mgr Nogacka Agnieszka SP (G), j. angielski
 37. p. mgr Nowak Marek LO, matematyka
 38. p. mgr Nyga Małgorzata SP, (G), muzyka, plastyka
 39. p. dr Ossowska Katarzyna LO, historia, wychowawca 1B
 40. p. dr Ossowski Tomasz LO, SP (G), historia, EDB
 41. s. mgr Paluch Iwona LO, biologia, wychowawca 2B
 42. p. mgr Panasiewicz Elżbieta LO, SP (G), pedagog szkolny
 43. p. mgr Polak – Cieślik Elżbieta LO, j. angielski
 44. s. mgr Przygoda Monika LO, SP (G), religia, wychowawca 7b
 45. p. dr Puchała Agnieszka LO, chemia
 46. p. mgr Radosz Wiesława LO, SP (G), biblioteka ZS
 47. p. mgr Rolek Iwona LO, SP (G), fizyka, przyroda, wychowawca 3b
 48. p. mgr Sobieraj Grażyna LO, SP (G), wychowanie fizyczne
 49. p. mgr Spurek Justyna LO, SP (G), matematyka, wychowawca 3B
 50. p. mgr Stępień Aleksandra SP (G), informatyka
 51. s. mgr Szatanik Małgorzata LO, SP (G), j. niemiecki, wychowawca 8b
 52. p. mgr Szczodrak Beata SP, szachy
 53. p. mgr Świeboda – Toborek Lidia LO, SP (G), psycholog szkolny
 54. p. mgr Tuz Alicja SP, plastyka
 55. p. mgr Urbańska Małgorzata LO, informatyka
 56. s. mgr Walecka Olga SP, religia
 57. p. mgr Walkowicz Barbara LO, historia, WOS
 58. p. mgr Wawreczko Agnieszka SP, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1a
 59. p. mgr Wilk – Jakubowska Magda SP, informatyka
 60. s. mgr Witek Elżbieta SP (G), j. angielski, wychowawca 3a
 61. p. mgr Włodarczyk-Karus Agnieszka LO, j. angielski
 62. s. mgr Wojczulanis Joanna SP, świetlica, logopeda
 63. p. mgr Zegadło Kamila SP, świetlica
 64. p. mgr Ziarko Magdalena LO, SP (G), WOK, WOSZE, filozofia, doradca zawodowy
 65. p. mgr Żołowicz Milena SP, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1a
 66. s. mgr Życińska Iwona SP (G), historia, WOS, wychowawca 7a