Wyniki zapisów do klas siódmych Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

Drodzy Rodzice uczniów przyjętych do klas siódmych, przekazuje ważne informacje:

Zapraszam na zebranie organizacyjne w dniu 6 czerwca (wtorek) 2017 roku o godz. 17.00 w auli szkoły przy ul. Słowackiego 5 .

  1. Proszę o uzupełnienie dokumentów:
  • Akt urodzenia dziecka
  • dwa zdjęcia legitymacyjne + zdjęcie na płycie CD
  • opinia pedagogiczno-psychologiczna (jeśli taka jest)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli takie jest)

Dokumenty należy złożyć  w dniach: 22 maja – 2 czerwca  2017 roku
w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu roku szkolnego, w dniach: 23, 26, 27 czerwca należy dostarczyć świadectwo ukończenia klasy szóstej i kartę zdrowia.

Lista przyjętych uczniów:

Kl. 7a z językiem francuskim Kl. 7b z językiem niemieckim
   1. Bąk Aleksandra Anna      1. Adamczyk Michał Antoni
   2. Bujak Hanna Michalina      2. Arczyńska Karolina Joanna
   3. Chrabąszcz Jakub Wojciech      3. Augustyn Igor Janusz
   4. Dziubek Natalia Martyna      4. Balicki Jeremi Jakub
   5. Gałuszka Maja      5. Baran Angelika Nela
   6. Gołąbek Maria Teresa      6. Byś Aleksandra Anna
   7. Kaleta Paweł      7. Czaja Marek Michał
   8. Król Maria Weronika      8. Czmok Mikołaj Ignacy
   9. Kubacka Maria Ewa      9. Flaczyński Piotr
10. Kurcbart Teresa Maria  10. Hyż Filip Jerzy
11. Kwiecień Kamila Agnieszka  11. Jabłoński Michał
12. Lelas Michał Piotr  12. Jasińska Hanna Ewa
13. Lisowska Joanna Małgorzata  13. Kasztelewicz Hanna Maria
14. Ludwinek Julia Maria  14. Kirkiewicz Anna Magdalena
15. Orłowska Zuzanna Alicja  15. Klamka Bartłomiej Norbert
16. Pawlak Maciej Jan  16. Krzysiek Zuzanna Aleksandra
17. Radomska Malwina Marianna  17. Kundera Bartosz Marek
18. Sadowska Karolina  18. Kus Norbert
19. Salwa Anna Małgorzata  19. Miter Jakub Mateusz
20. Sarba Jan Mateusz  20. Mochocki Franciszek Wiktor
21. Sieradzan Wojciech Franciszek  21. Nowak Zuzanna Aurelia
22. Smolarek Krzysztof  22. Pastuszka Wiktoria Zofia
23. Stokowska Aleksandra Anna  23. Pierzak Piotr Jakub
24. Szcześniak Amelia Karolina  24. Podstawka Kinga Beata
25. Świetlicka Aleksandra  25. Rubinkiewicz Jakub Paweł
26. Woś Julia Małgorzata  26. Ślewa Julia
27. Wrona Julia Maria  27. Tomasik Monika Katarzyna
28. Zarzycki Piotr Andrzej  28. Wałek Emil Piotr
29. Zwierzchowski Piotr  29. Zygała Jan Mikołaj
Lista rezerwowa Lista rezerwowa
30. Calicka Aleksandra Anna  30. Krzysiek Dorota Gabriela
31.  31. Szczepska Marianna Teodora