Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
(klasy siódme, ósme i oddziały gimnazjalne)

ul. Słowackiego 5
25-365 Kielce

e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

Tel: (41) 343-51-99

Fax: (41) 344-63-84

 

Numer rachunku bankowego, na który można przesyłać wpłaty za zajęcia pozalekcyjne
i działalność statutową:

PKO BP II/O Kielce

38 1020 2629 0000 9202 0010 3259

z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłaty można regulować w pokoju nr 109 od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 15.30

e-mail: ksiegowosc@nazaret.kielce.pl

 

 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
(klasy pierwsze, drugie i czwarte)

ul. Marszałkowska 40
25-546 Kielce
Tel: 534 979 557

sekretariatnazaret.sp@gmail.com

z siedzibą:

ul. Słowackiego 5
25-365 Kielce
Tel: (41) 343-51-99

Numer rachunku bankowego, na który można przesyłać wpłaty za zajęcia pozalekcyjne
i działalność statutową:

PKO BP II/O Kielce

Nowy numer rachunku to:
79 1020 2629 0000 9402 0386 3016

z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia, klasa