Rusza  projekt edukacyjny Kulturalny Wolontariat MNKi, skierowany do młodzieży od 15 roku życia.

Kandydatów na wolontariuszy zapraszamy na bezpłatne szkolenie:”ABC Wolontariatu”, które odbędzie się 7 października (niedziela) o 12.30 w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
http://mnki.pl/pl/edukacja/kulturalny_wolontariat lub
https://www.facebook.com/kulturalny.wolontariat

Serdecznie zapraszamy do aktywności wolontariackiej!!

Kulturalny Wolontariat MNKi