Dokumenty 

Nazwa Dokumentu Pobierz
Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2017/18  Pobierz
Statut Liceum  Pobierz
Raport z ewaluacji problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Pobierz
Program wychowawczo- profilaktyczny Pobierz