Dokumenty 

Nazwa Dokumentu Pobierz
Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym  Pobierz
Statut Liceum z dnia 23.11.2017 Pobierz
Raport z ewaluacji problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Pobierz
Program wychowawczo- profilaktyczny

Kodeks bezpieczeństwa 

Pobierz

Pobierz