NOWENNA KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA – FRANCISZKI SIEDLISKIEJ

 

DZIEŃ SIÓDMY: „Byle byśmy tylko Jego trzymali się!”

Szerzenie Królestwa Bożej Miłości było zawsze najważniejsze w życiu Matki. Pokazywała to siostrom w swojej codzienności – na modlitwie i w pracy. Potwierdzeniem autentyzmu tej misji i tego, że działała pod natchnieniem Bożego Ducha, było rozrastanie się Zgromadzenia i wciąż powstające nowe placówki w różnych częściach świata. Choć w oczach ludzkich wydawało się niemożliwością, że tak słaba i chorowita osoba stała na czele Zgromadzenia, to jednak dla Boga ludzka słabość nie jest żadnym ograniczeniem.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, jak często przekraczałaś swoją słabość i ograniczenia. Wiedziałaś, że sama z siebie nic nie jesteś w stanie zrobić, ale kiedy powierzysz się Panu, On za Ciebie wszystkiego dokona. Powierzamy Ci wszystko co w nas małe, słabe i grzeszne, ucz nas, jak działać Twoją mocą. Mówiłaś: „W Nazarecie Pan Jezus dawał życie Najświętszej Pannie i świętemu Józefowi. I w tym najmniejszym Nazarecie On powinien być Początkiem i Końcem, On Źródłem życia nas wszystkich”. Uczysz nas, ze najważniejsze to poddać wszystko w swoim życiu panowaniu Boga, postawić Go też w centrum rodziny. Upraszaj  łaski  naszym rodzinom, rodzinom naszych przyjaciół, zwłaszcza tym przeżywającym kryzysy, trudności, zagrożone rozbiciem. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o potrzebne łaski, zwłaszcza o dar wiary, miłości i przebaczenia w naszych rodzinach.

Intencje

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Uproś nam dar świętości, który będziemy potrafili realizować w naszych rodzinach pełniąc rolę matki, ojca, syna i córki. Uproś nam u Boga, bł. Franciszko!
 • Uproś pokój na wszystkich kontynentach świata, aby rodziny mogły godnie uświęcać się w trudach codzienności, nie doznając głodu i cierpienia. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa:

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

 

DZIEŃ SZÓSTY: „Serce twoje niech będzie Nazaretem”

Początki Zgromadzenia nie były łatwe. Matka napotykała wiele przeciwności, Bóg jednak wlewał w jej serce pewność, że on tego dzieła chce i potrzebuje. Dlatego mimo wątłego zdrowia wykazywała się wręcz heroiczną postawą szukania i wypełniania Woli Bożej. Matka wciąż powtarzała, że Nazaret ma być strażnicą, wypatrującą potrzeb Kościoła. Tak też odpowiedziała na wezwanie Kościoła w Ameryce, tworząc tam misje. Wysłała za ocean 11 sióstr – czyli połowę dopiero kształtującego się zgromadzenia. W tej decyzji widać jej otwartość i gotowość do podejmowania odważnych i ryzykownych zadań w zaufaniu Bogu i składanie siebie w ofierze, byleby szerzyć Królestwo Bożej Miłości.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, jak byłaś odważna i heroiczna w podejmowaniu zadań apostolskich. Tak byłaś przejęta, niezmierzoną dobrocią Jezusa Dobrego Pasterza, ze nie ograniczałaś się tylko do modlitwy i uwielbienia, ona pragnęłaś Go naśladować i świadczyć o Bożym Miłosierdziu poprzez pochylanie się nad każdym, kto potrzebował pomocy duchowej, materialnej czy moralnej. Prawda o Miłosiernej Miłości Boga jest niezwykle aktualna i dlatego pozwól nam odkrywać coraz pełniej tajemnicę Bożego Miłosierdzia i żyć nią na co dzień. Polecamy Ci dziś wszystkie dzieła apostolskie Nazaretu, nasze szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich współpracowników.

Intencje

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Wyproś nam dar dostrzegania i rozumienia potrzeb współczesnego świata oraz sposobów dotarcia do wszystkich potrzebujących. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Wypraszaj nam dar pokornej i ofiarnej służby tym, których codziennie stawiasz na naszej drodze. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Proś razem z nami za tych ludzi, wśród których żyjemy i pracujemy. Niech doświadczą Twojej przemieniającej miłości. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

DZIEŃ PIĄTY: „Przy Tobie trwać, aby pełniej żyć Tobą”.

Błogosławieństwo papieża otworzyło dla Matki Marii nowy rozdział w jej życiu. Wiedziała już, że wolą Bożą jest, by nie tylko została zakonnicą, ale i założycielką nowego zgromadzenia. Dużą rolę w kształtowaniu się wizji co do charyzmatu nowej rodziny zakonnej odegrała jej pobożność maryjna. Wielokrotnie Matka pielgrzymowała do Loreto, gdzie powierzała Maryi wszystkie swoje ważne sprawy. Między innymi tam właśnie, zapatrzona w Domek Loretański, ujrzała oczami duszy przyszłość zgromadzenia, które ma naśladować życie Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Jej ukryciu i zjednoczeniu z Bogiem.

Stajemy przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, że w swoim życiu nieustannie doświadczałaś trudności, chorób, niezrozumienia. Odkrywasz nam niezwykłą tajemnicę cierpienia jako drogę do codziennego uświęcania się i zjednoczenia z Bogiem. Pokazujesz nam, że w Najświętszej Rodzinie nie brakowało chwil trudnych, że Bóg nie oszczędził im trudów, cierpienia i doświadczeń. Razem z Tobą oddajemy dziś Bogu to, z czym  nie możemy sobie poradzić, to, co nas po ludzku przerasta, czego nie możemy zrozumieć, co jest dla nas zbyt trudne. Ucz nas, jak przyjmować trudy codzienności, jak w codziennej monotonii znajdować obecność Boga, Jego plan, Jego miłość. Proszę także o Twoje wstawiennictwo za chorych i cierpiących, osoby starsze i samotne w naszych rodzinach, wspólnotach, wśród przyjaciół.

Intencje:

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Spraw, abyśmy nauczyli się cierpieć i oddawać nasze cierpienia Bogu Ojcu. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Wyproś cierpliwość w cierpieniu dla tych, którzy znoszą głód i ubóstwo. Niech to doświadczenia uczy ich miłości. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa:

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

 

DZIEŃ 4: Jezusa na wieki”

8 marca 1873, w czasie kolejnej choroby, o. Leander oznajmia Franciszce, że Pan Jezus chce, aby została zakonnicą, co więcej – założycielką nowego zgromadzenia. By potwierdzić swoje oddanie się Bogu, zadrasnęła rękę i własną krwią napisała słowa: „Jezusa na wieki!”. Ponieważ na ziemiach polskich życie założenie nowego zgromadzenia było w tych czasach niemożliwe ,Franciszka postanawia udać się do Rzymu. To właśnie tam, w sercu Kościoła, pragnie rozpocząć nowe dzieło. 1 października 1873 roku otrzymuje błogosławieństwo papieża Piusa IX na założenie nowej rodziny zakonnej, której głównym zadaniem będzie ofiarowanie modlitw, pracy i całego życia za Kościół Święty i Ojca świętego.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc jak bardzo chciałaś odpowiedzieć Bogu na Jego miłość, jak całą sobą chciałaś odczytać Jego plan dla Twojego życia i rodziny zakonnej, której stałaś się Matką. Wiedziałaś, że miłością trzeba się dzielić, że trzeba podjąć staranie, aby wszyscy ludzie mogli poznać i doświadczyć takiej miłości. Ty dobrze rozumiałaś, że Jezus żyje w Kościele, rozumiałaś jak wiele trzeba modlitwy i ofiary, by Królestwo Bożej Miłości mogło się rozprzestrzeniać po całym świecie. Polecamy dziś Twemu wstawiennictwu  Ojca świętego i  wszystkie trudne sprawy Kościoła. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane o wierność powołaniu, o świętość życia.

Intencje

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Wyproś każdemu człowiekowi łaskę życia zgodnego z odwiecznym zamiarem Boga i wypełnienia Woli Bożej do końca. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Otocz opieką Twoje duchowe córki – Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, by mogły każdego dnia wypełnić charyzmat, który im zostawiłaś. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Uproś święte powołania kapłańskie i zakonne, by nigdy nie zabrakło ludzi autentycznie oddanych Jezusowi. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

DZIEŃ 3: „Iść za Panem Jezusem, tak, jak On prowadzi”https://nazaretankinowicjat.files.wordpress.com/2014/11/obraz11.png

Kiedy Franciszka dorasta, jej ojciec marzy o tym, by wprowadzić ją na salony i dobrze wydać za mąż. Ona jednak zdecydowanie się temu sprzeciwia, gdyż już wie, że swoje życie pragnie całkowicie poświęcić Bogu.
W tym czasie pogarsza się jej stan zdrowia. W różnych sanatoriach i uzdrowiskach spędza prawie 5 lat. Jest to czas trudny i bolesny, gdyż jej zdrowie nie poprawia się. Bóg jednak darzy ją wówczas szczególną łaską. Spotykwiele osób, które przyczyniają się do wzrostu jej wiary. W tym czasie dochodzi także do ważnej rozmowy z ojcem, który wreszcie akceptuje pragnienie córki, nawraca się i umiera pojednany z Bogiem. Franciszka wraca do Polski i oczekuje na wyraźny głos Boga co do swojej przyszłości.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, że długo szukałaś swojego powołania i doświadczałaś niezrozumienia i braku akceptacji dla swoich decyzji nawet ze strony swoich najbliższych. Wiele lat cierpliwie modliłaś się i czekałaś na cud nawrócenia dla swojego ojca. Polecamy Ci dziś szczególnie tych, którzy stoją przed wyborem drogi życia, naszych maturzystów, ale też studentów, przygotowujących się do życia zakonnego, kapłańskiego i małżeństwa.  Matko, zwracałaś się do swych sióstr słowami: „Szukajcie prawdziwych, głębokich, a prostych rzeczy, inne nie prowadzą do niczego”. Niech młodzi będą odważni w dokonywaniu wyborów, ale nie ograniczają się do rzeczy najłatwiejszych, by mogli budować swoim przykładem życia cywilizację szacunku do człowieka, cywilizację niezachwianych wartości, cywilizację miłości.

Intencje

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Wypraszaj wszystkim ludziom młodym łaskę życia ideałami, niech staną się budowniczymi cywilizacji miłości. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Wyproś dla tych, którzy zagubili się we współczesnym chaosie łaskę przejrzenia i odnalezienia drogi wiary, nadziei i miłości. Niech ciągle na nowo kierują swój wzrok ku Chrystusowi. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Wypraszaj także rodzicom łaskę rozumienia i przyjmowania swoich dzieci. Upros nam u Boga Bł. Franciszko!

Podsumowanie

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI: „Czy chcesz, żebym Cię nauczył kochać Pana Jezusa”.

Kiedy Franciszka skończyła 12 lat, podczas przygotowania do I Komunii Świętej, usłyszała od o. Leandra Lendziana pytanie, które odmieniło jej życie: „Czy chcesz naprawdę poznać i pokochać Pana Jezusa?”. Przed Franią zaczęła otwierać się nowa, Boża rzeczywistość. 1 maja 1855 roku – dzień I Komunii Świętej był najpiękniejszym dniem w jej życiu. Jak sama pisze: „Wszystko zniknęło z oczu moich, z myśli i uczuć, tylko jedna myśl, jedno pozostało uczucie: Pan Jezus- Bóg przychodzi do mnie”. Wkrótce potem przyjęła sakrament Bierzmowania i odtąd wsłuchiwała się uważnie w głos Ducha Świętego. Wtedy też poczuła w sobie po raz pierwszy pragnienie życia zakonnego.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, że nosiłaś w sercu głębokie pragnienie miłości, że tej miłości szukałaś i pragnęłaś. Byłaś otwarta na działanie Ducha Świętego w Twoim sercu i poczułaś, że Twoje serce może być napełnione przez Pana Jezusa.  Dlatego ukochałaś Go bez reszty i Jemu oddałaś swą codzienność, a  On tę zwyczajną, szarą codzienność przemienił swoją łaską. Sama o tym mówiłaś: „Pan Jezus najsłodszy zawsze o nas myśli i chociaż przeprowadza przez trudności, zawsze jest z nami. Nie trzeba się, więc niczego lękać, lecz trzymać się Go i ufać Mu bez granic”. Polecamy Ci dziś w tej nowennie ludzi młodych, którzy szukają sensu życia, którzy zmagają się z różnymi problemami w rodzinach, w szkole, w relacjach, proś za nimi Boga, aby nie ustali i nie zniechęcili się w swoich poszukiwaniach, aby zrozumieli, ze tylko w Bogu mogą znaleźć sen życia i zrozumieć siebie

Intencje :

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Pomagaj nam nieustannie odkrywać w naszych sercach wezwanie do życia przepełnionego łaską i skierowanego na Dobro Najwyższe, którym jest Jezus Chrystus. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Wypraszaj nam odwagę życia zgodnego z Ewangelią, pełnego radości i miłości. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Uproś nam łaskę życia w pełni oddanego Jezusowi, zaufania Mu w każdej sytuacji i odpowiadania na Jego miłość. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa:

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY: „Bóg nigdy nie był Panem w naszym domu”.

12 listopada 1842 w rodzinie państwa Siedliskich zapanowała wielka radość. W Roszkowej Woli na świat przyszło pierwsze dziecko Adolfa i Cecylii z d. Morawskiej. Ponieważ córeczka była od pierwszej chwili bardzo słaba, radość mieszała się ze strachem czy przeżyje. Dlatego już kilka dni później 20 listopada, w wigilię Ofiarowania NMP, została ochrzczona i otrzymała imiona Franciszka Anna Józefa. Frania przeżyła, jednak zawsze była słabego zdrowia, dlatego też rodzice roztaczali nad nią szczególną opiekę. Zewnętrznie niczego jej nie brakowało. W sercu natomiast odczuwała ciągłą tęsknotę za czymś, czego nie umiała nazwać. Jak sama pisała: „Pan Bóg nigdy nie był Panem w naszym domu”.

Stajemy przed Tobą, Matko Franciszko, wiedząc, że Twoje dzieciństwo nie było łatwe, ani bezproblemowe. Otoczona dostatkiem cierpiałaś bardzo z powodu braku miłości. Często czułaś się samotna i pozbawiona takiej troski rodziców, jakiej potrzebowałaś. Rodzice zapewnili Ci wszystko: wykształcenie, rozrywki, dostatni dom, ale wciąż brakowało Ci ich miłości. Polecamy Ci dziś szczególnie wszystkie dzieci, zwłaszcza te odrzucone, za mało kochane, chore, niepełnosprawne – spraw, by doświadczyły miłości Boga Ojca i spotkali ludzi, którzy okażą im pomoc i serce.

Intencje

Dałeś nam, Boże Ojcze, bł. Franciszkę Siedliską za wzór życia bezwarunkowo Tobie poświęconego. Wołamy, więc za jej przyczyną: uproś nam u Boga bł. Franciszko!

 • Wypraszaj we wszystkich rodzinach łaskę wiary w Boga prawdziwego, Boga żyjącego, Boga kochającego człowieka. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!
 • Dopomóż nam Panie dzięki uczestnictwu w tej nowennie zrozumieć i przeżyć , jak być świętymi i Tobie oddanymi tu i teraz, w naszych rodzinach, domach, w pracy. Uproś nam u Boga bł. Franciszko!

Modlitwa:

Najświętsza Trójco uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.