Gimnazjum

O szkole

Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, zwane NAZARETEM,  wznowiło swą działalność 1 września 2001 r. Opieramy się na bogatej tradycji i chlubnej historii naszej szkoły, która na trwałe wpisała się w powojenne dzieje Kielc,
a jednocześnie tworzymy szkołę nowoczesną, na miarę naszych marzeń
i aspiracji.

Wszystkie działania  naszej szkoły mają służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowania ich do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych. Dlatego staramy się zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy.  Z tym wszystkim łączymy formację  duchową, by stawać się dojrzałym i odpowiedzialnym , coraz lepiej rozumieć siebie, świat, w którym żyjemy i tych, którzy są obok nas.

W gimnazjum nauka odbywa się w dwóch oddziałach (w każdym jest maksymalnie 29 miejsc): w jednym oddziale uczniowie jako dodatkowy język obcy wybierają francuski, w drugim – język niemiecki. W przedmiotach obowiązkowych uczestniczy cała klasa, natomiast zajęcia językowe odbywają się w grupach, a kryterium podziału stanowi stopień znajomości danego języka.

Uczniowie na co dzień uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach (m.in. chemicznej, biologicznej, informatycznej), mają dostęp do bogatych zbiorów szkolnej biblioteki oraz Multimedialnego Centrum Informacyjnego.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów udzielają konsultacji indywidualnych.

NAZARET to także miejsce na realizację swoich pasji, rozwijanie zainteresowań
i talentów, to możliwość zaangażowania w różnorakie projekty organizowane przez szkołę (konkursy, uroczystości szkolne), wychowanie przez kulturę i do kultury (kino, teatr, wystawy, koncerty). To wreszcie formacja duchowa – wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej, rekolekcje.

Wspólnotę szkolną tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele: siostry i osoby świeckie, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Służymy im pomocą i doświadczeniem w wypełnianiu ich powołania, czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny, która patronuje Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek.

W Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej obowiązuje jednolity strój codzienny
i galowy.

strój codzienny:

dziewczęta: granatowa bluza lub granatowa koszulka ze znaczkiem nazaretańskim, spódnica w granatową kratę,

chłopcy: granatowa bluza lub granatowa koszulka ze znaczkiem nazaretańskim, czarne spodnie.

strój galowy:

dziewczęta: granatowa spódnica do kolan, biała bluzka, granatowy kołnierz i znaczek nazaretański,

chłopcy: ciemny garnitur, biała koszula, błękitny krawat i znaczek nazaretański.