Organ prowadzący

Organem prowadzącym Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej
w Kielcach jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska, reprezentowane przez Przełożoną Prowincjalną z siedzibą w Krakowie, ul. Nazaretańska 1.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu powstało w 1875 roku
w Rzymie. Założyła je Polka – 
bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszka Siedliska. Duchowość rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. Siostry najczęściej mówią o sobie – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.

Siostry jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego,
są zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Bogu Ojcu.

Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu jest męczeńska śmierć sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane
w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku .

Siostry Nazaretanki swoją misję realizują w różnych krajach światach m.in. we Włoszech, Francji, Anglii, USA, Ghanie, Filipinach, Australii.
W Polsce pracują w dwóch prowincjach: krakowskiej i warszawskiej.