Rekolekcje dla uczniów klas siódmych  i gimnazjum  (sala gimnastyczna)

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” o. Pavel Lemekh OMI

Poniedziałek 26.03.2018

8.50  spotkanie z Wychowawcą  (sprawdzenie listy obecności).

09.00 – 09.50 Konferencja

09.50 – 10.10 Przerwa

10.10 – 11.00 Praca w grupach z wychowawcą

11.15 Podsumowanie pracy w grupach i Konferencja

19.00- Zapraszamy na modlitwę uwielbienia do naszej kaplicy (dla chętnych)

Wtorek 27.03 2018

8.50  spotkanie z Wychowawcą  (sprawdzenie listy obecności).

09.00 – 09.50 Konferencja

10.00 – 10.30 Nabożeństwo pokutne i rachunek sumienia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spowiedź

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 Film (w trakcie filmu ciąg dalszy spowiedzi)

Środa 28.03.2018 (obowiązuje strój galowy)

Spotkania świąteczne w klasach (według ustaleń z wychowawcą)

Ok. 10.00 Misterium Męki Pańskiej

Eucharystia

 

Rekolekcje dla uczniów klas licealnych- aula

„Wyobraźnia- na biblijnym tropie” O. Wojciech Prus OP

Poniedziałek 26.03.2018

8.50  spotkanie z Wychowawcą lub Nauczycielem (sprawdzenie listy obecności).

9.00  Konferencja w auli.

Przerwa.

10.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu w auli.

Przerwa

11.30 Konferencja w auli.

19.00- Zapraszamy na modlitwę uwielbienia do naszej kaplicy (dla chętnych)

Wtorek 27.03.2018

8.50  spotkanie z Wychowawcą lub Nauczycielem (sprawdzenie listy obecności).

9.00  Konferencja w auli.

Przerwa

10.00- praca uczniów w klasie.

11.45  spotkanie w auli   i po modlitwie sakrament pojednania (spowiedź w zakrystii, w sali obok zakrystii, w pokojach obok portierni)

Środa 28.03.2018 

8.00  spotkanie z Wychowawcami

8.30  Msza św. w Kościele św. Jana Pawła II

10.00 Misterium Męki Pańskiej

Ok.11.15 spotkania świąteczne w klasach

Plan rekolekcji