AKCJA BIBLIOTECZNA
przynieś książkę dla młodszych kolegów, a zwłaszcza
dla czytelników 4 klasy

naszej Szkoły Podstawowej

przy ul. Marszałkowskiej

w Kielcach
i włóż do pudełka przy portierni

  

Akcja trwa
cały miesiąc październik

DZIĘKUJEMY

Podziel się książką