REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK
W KIELCACH

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie
  i pracownicy szkoły.

 2. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego
  na podstawie aktualnych list.

 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

 4. Dokonując zwrotów książek i innych dokumentów należy podać
  swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno ich pozostawić bez wypisania
  z pamięci komputera.

 5. Nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek.

 6. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza każdą wypożyczoną pozycję można prolongować na kolejny okres.

 7. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu i szanowania wypożyczonych zbiorów.

 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną pozycję, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone zbiory.

 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

 11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.