Liceum

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Jadwigi Królowej
na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJE I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ SIOSTRY NAZARETANKI W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 5

http://www.nazaret.kielce.pl

e-mail:  sekretariat@nazaret.kielce.pl

tel. 41/3435199; fax 41/3446384

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Liceum jest szkołą publiczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska. Adres szkoły: Słowackiego 5, 25-365 Kielce; tel. 041/3435199

 

 1. Szkoła rekrutuje uczniów uzdolnionych, twórczych, wyrażających pragnienie pogłębienia wiedzy i osobistego rozwoju.

 

 1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

 

 1. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze, z trzecim językiem obcym- w kl. A do wyboru między j. włoskim i j. łacińskim z elementami słownictwa prawniczego, a w kl. B z j. łacińskim z elementami słownictwa medycznego.

 

 1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej przyjmuje kandydatów po ukończeniu gimnazjum w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w tym elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LO im. św. Jadwigi Królowej zaznaczają, którego wyboru jest to szkoła; równocześnie mogą składać podanie do dwóch innych szkół ponadgimnazjalnych

7. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej mogą wystąpić:
7.1 Uczeń (za zgodą rodziców lub jego prawnych opiekunów);
7.2 Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 II. POTRZEBNE DOKUMENTY

 •  Wypełniony kwestionariusz, wydrukowany z systemu elektronicznego rekrutacji.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • Opinia ks. proboszcza lub katechety potwierdzona przez ks. proboszcza.

 Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do Liceum:

 • Karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (format 30×42 mm) oraz zdjęcie na płycie CD
 • Karta informacyjna
 • Akt urodzenia – w celu weryfikacji danych

III. WAŻNE DATY

 • 14 maja – 20 czerwca 2018składanie podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej wraz z ww. dokumentacją w sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30, w piątek od 8.00-14.00, ul. Słowackiego 5, 25–365 Kielce.
 • Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 – do godz. 15.00wprowadzenie do Systemy ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć oraz doręczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
 • Do 3 lipca 2018postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 • 3 lipca 2018 do godz. 11.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Liceum im. św. Jadwigi Królowej.
 • Do 6 lipca do godz. 15.00kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum im. św. Jadwigi doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia traktowane

jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do naszej szkoły.

 • 18 lipca 2018 – do godz. 12.00ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas w Liceum im. św. Jadwigi Królowej oraz podanie informacji o wolnych miejscach.
 • od 19 lipca 2018 do 20 lipca 2018 do godz. 15.00w przypadku wolnych miejsc kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół mogą się ubiegać o przyjęcie do Liceum im. św. Jadwigi Królowej składając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • 25 lipca 2018– do godz. 11.00ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Nazwa

Data

INFORMACJE I KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

08.05.2018

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej na rok szkolny 2018/19

08.05.2018

Załącznik nr 1

08.05.2018

Załącznik nr 2

08.05.2018

Załącznik nr 3

08.05.2018

Informacja o naborze z Urzędu Miasta

08.05.2018

Link do strony nabory on-line