Drodzy Rodzice i Uczniowie, zapraszam na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

w dniu 3 września 2018 r.

Plan uroczystości:

 

Klasy pierwsze, drugie i czwarte uczące się w budynku przy
ul. Marszałkowskiej 40

9.00 Msza św. w kościele św. Józefa , ul. Turystyczna

Prosimy, aby uczniowie klas I przynieśli na Mszę św. tornistry z przyborami szkolnymi.

Wszyscy uczniowie przychodzą na Mszę św. w mundurkach galowych.

Po Mszy św. przejście do szkoły na krótkie spotkania w klasach.

 

Klasy siódme, ósme, klasy gimnazjalne i  Liceum Ogólnokształcące
im św. Jadwigi Królowej uczący się w budynku przy ul. Słowackiego 5

Uczniów klas siódmych   i uczniów klas pierwszych liceum zapraszam na  spotkanie w auli szkoły  o godz. 8.00, a następnie na spotkanie z Wychowawcami.

 Pozostałe klasy będą miały spotkanie  z Wychowawcami o godz. 8.20.

O godzinie 8.45 wyjście wszystkich klas z dziedzińca szkoły na Eucharystię do bazyliki katedralnej

s. Natalia Białek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019