Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej dla klas pierwszych, drugich oraz czwartych odbyła się dnia 3 września 2018 roku. Nasze pierwsze powakacyjne spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Kościele św. Józefa Robotnika. Nasi uczniowie otrzymali błogosławieństwo z rąk Księdza Proboszcza, poświęcone zostały także tornistry pierwszaków. Po mszy uczniowie wraz z rodzicami udali się do szkoły na krótkie spotkania z wychowawcami.

Serdecznie witamy w naszej szkole uczniów nowych klas! W nowym roku szkolnym życzymy uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły owocnej pracy, sukcesów oraz wielu powodów do radości!

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej