Gimnazjum

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM 2017/2018
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

 Jakub Domański kl. 3b

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Tworogowska kl. 3a

Sekretarz

Damian Kwaśniewski kl. 3b

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

p. mgr Grzegorz Biskupski

Przewodniczący Samorządów Klasowych

Natalia Dziubek kl. 7a

Igor Augustyn kl. 7b

Aleksander Mijas kl. 2a 

 Daria Sabat kl. 2b

Urszula Kapral kl. 3a

Wojciech Machowski kl. 3b

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM 2016/2017

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

Jakub Góra kl. 3b

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Tworogowska kl. 2a

Sekretarz

Zuzanna Tworogowska kl. 2a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

p. mgr Grzegorz Biskupski

Przewodniczący Samorządów Klasowych

Maria Szostak kl. 1a

Maria Kurcbart kl. 1b

Alicja Kopińska kl. 2a

Julia Domańska kl. 2b

Jan Kozłowski kl. 3a

Dominika Dziubek kl. 3b