Dzień 17 października 2018 roku to ważna data w życiu naszej szkoły, bowiem tego dnia uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kielcach. Bezapelacyjnie ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała podniosły charakter. Do niniejszej uroczystości uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawczyń. Tego dnia uczniowie wyglądali niezwykle odświętnie, gdyż przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też gości, bowiem specjalnie na tę uroczystość do naszej szkoły przybyła Siostra Dyrektor Natalia Białek oraz rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwszoklasistów. Na początku Siostra Wicedyrektor Maria Skwarek powitała uczniów oraz przybyłych gości. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny oraz odbyło się pasowanie. Należy zaznaczyć, iż pomimo tremy uczniowie zaprezentowali się wspaniale.

Ślubowanie klas pierwszych SP