Dokumenty

Nazwa Dokumentu Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej z oddziałami gimnazjalnymi z dnia 27.11.2017r.   Pobierz
Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym  Pobierz
Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy Pobierz
Kodeks bezpieczeństwa  Pobierz