STYPENDIUM ZDOLNY UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i ZDOLNY LICEALISTA

  • Uczniowie klas 7 i 2 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego „Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej” lub „Zdolny licealista”.
  • Wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami o wysokości dochodów, składa uczeń lub rodzic/prawny opiekun ucznia do dnia 11 czerwca 2018 r. do sali 212 – pokój pedagoga szkolnego
  • Wnioski o przyznanie stypendium

Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej

Regulamin „Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej

Oświadczenie o dochodach

Wniosek „Zdolny uczeń Szkoły Podstawowej”

Oświadczenie 500+ „Zdolny uczeń SP”

Oświadczenie oceny

Zdolny licealista 

Regulamin Zdolny licealista 2018

Oświadczenie o dochodach

Wniosek Zdolny licealista 2018

Oświadczenie 500+

Oświadczenie oceny Zdolny licealista 2018

Stypendium zdolny uczeń – informacje