Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej, ósmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego. Tematyka tegorocznej edycji Projektu związana jest z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”. Jednocześnie, w związku z dwudziestoleciem województwa świętokrzyskiego, inicjatorzy projektu chcą zwrócić uwagę uczniów na historię rozwoju tego medium oraz korzyści
z jego wykorzystania dla mieszkańców naszego regionu. W projektu przewidziane są konkursy dla uczniów.

Dla uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej przewidziano konkurs pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu”. Uczestnicy tego konkursu powinni przygotować plakat w formie elektronicznej  ilustrujący hasło „Razem dla lepszego Internetu”. Format plakatu: A2 (wysokość 594 mm, szerokość 420 mm). Minimalna rozdzielczość 92 ppi. Format graficzny: .jpg. Plik zawierający pracę powinien mieć nazwę utworzoną wg schematu: Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko.jpg

Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony jest konkurs pod hasłem „Internet w województwie świętokrzyskim”. Uczestnicy tego konkursu powinni przygotować w formie elektronicznej infografikę ilustrującą hasło „Internet w województwie świętokrzyskim” za pomocą dowolnego programu graficznego.  Format infografiki: A2 (wysokość 594 mm, szerokość 420 mm). Minimalna rozdzielczość 92 ppi. Format graficzny: .jpg. Plik zawierający pracę powinien mieć nazwę utworzoną wg schematu: Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko.jpg.

Uczniowie chętni do udziału w obu konkursach proszeni są o zgłoszenie się do Pani Aleksandry Stępień.

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”