Zapisy do klas: 1, 4, 7
Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
na rok szkolny 2018/2019

Informuję, że rozpoczynamy zapisy do  klas pierwszych, czwartych i klas siódmych Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

W celu zapisania dziecka należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszenia i złożyć odpowiednio w sekretariatach szkół: przy ul. Marszałkowskiej 40- do klas 1 i 4 natomiast do kl. 7 przy
ul. Słowackiego 5.

Termin składania karty zgłoszenia od 26 lutego do 28 marca 2018 roku.

13 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/19, (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu, na stronie internetowej szkoły, telefonicznie nie udzielamy informacji).

 

Klasy siódme