Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego (…)
J1,10-12

Narodziny Jezusa Chrystusa to czas radości i nadziei dla tych, którzy oczekują
i przyjmują przychodzącego Jezusa.
W imieniu społeczności szkolnej życzę otwartego serca na przyjście
Zbawiciela, który chce zamieszkać z nami by dzielić z nami naszą codzienność.
Przyjmowanie Jezusa to także otwartość na każdego człowieka, którego spotykam, z
którym żyję w jednym domu, w miejscu pracy. W ten sposób stajemy się głosicielami
bożonarodzeniowego przesłania.
Oby Zbawiciel pomagał nam przezwyciężać naszą słabość i napełniał nas
miłością do ludzi. Życzę radosnego świętowania i błogosławieństwa na rok 2019!
W imieniu społeczności szkolnej

s. Natalia Białek

życzenia

Życzenia świąteczne