Liceum

O szkole

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, zwane NAZARETEM,  wznowiło swą działalność 1 września 2004 r. Opieramy się na bogatej tradycji i chlubnej historii naszej szkoły, która na trwałe wpisała się w powojenne dzieje Kielc, a jednocześnie tworzymy szkołę nowoczesną, na miarę naszych marzeń i aspiracji.

Wszystkie działania  naszej szkoły mają służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowaniich do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych. Dlatego staramy się zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy.  Z tym wszystkim łączymy formację  duchową, by stawać się dojrzałym i odpowiedzialnym, coraz lepiej rozumieć siebie, świat, w którym żyjemy i tych, którzy są obok nas.

W liceum nauka odbywa się w dwóch oddziałach na każdym poziomie (w każdym jest maksymalnie 29 miejsc). Uczniowie mogą wybrać jedną z czterech specjalności.

W przedmiotach obowiązkowych, realizowanych w podstawowym wymiarze godzin uczestniczy cała klasa. Godziny dodane ze względu na rozszerzenie odbywają się w mniejszych grupach (dana specjalność). Jest to korzystne ze względu na większą efektywność kształcenia, lepszy kontakt ucznia
z nauczycielem, większą systematyczność sprawdzania wiedzy.

W klasie pierwszej uczniowie realizują obowiązkowe przedmioty w zakresie podstawowym.

 

Od klasy pierwszej nauczane są trzy języki obce:

 język angielski,

 język niemiecki lub język francuski – do wyboru – na dwóch poziomach zaawansowania

 język włoski lub język łaciński – do wyboru.

 

W klasie drugiej i trzeciej uczniom z klasy „A” proponujemy następujące przedmioty:

I rozszerzenie (kierunkowe): j. polski lub matematyka (do wyboru),

II rozszerzenie: fizyka, geografia, historia (do wyboru),

III rozszerzenie: informatyka, WOS, język angielski (do wyboru),

 

Przedmiot uzupełniający: przyroda1 lub historia ze społeczeństwem2

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu biologia, chemia, fizyka, geografia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo

 

Dodatkowe przedmioty uzupełniające (do wyboru):

 filozofia nauki z etyką biznesu,

 filozofia społeczna z retoryką,

 wiedza o sztuce z estetyką,

 ekonomia w praktyce,

 edukacja prawna

 

W klasie drugiej i trzeciej uczniom z klasy „B” proponujemy następujące przedmioty:

I rozszerzenie: biologia,

II rozszerzenie: chemia.

 

Przedmiot uzupełniający: historia ze społeczeństwem,

(Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia ze społeczeństwo).

 

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 elementy matematyki i fizyki dla uczniów kierunku biologiczno-chemicznego,

 filozofia przyrody z bioetyką.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów udzielają konsultacji indywidualnych,
a także prowadzą koła przedmiotowe np. biologiczne, chemiczne, matematyczne, informatyczne, języka łacińskiego i języków nowożytnych, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę oraz przygotowują się do olimpiad przedmiotowych.

W szkole działa także – powołane przez uczniów – Towarzystwo Nauk Ścisłych– TNŚ.  Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie mają możliwość prowadzenia badań naukowych i wykonywania różnego rodzaju projektów i doświadczeń. Kilka razy do roku organizowane są wyjazdy do Warszawy na Szkołę Festiwalu Nauki organizowaną przez Uniwersytet Warszawski.

W klasie trzeciej nauczyciele przedmiotów zdawanych na maturze prowadzą tzw. godzinę dla maturzystów. Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczycieli mogą rozwiązywać testy i zadania maturalne.

W szkole organizowane są wyjazdy na imprezy kulturalne i spektakle do Warszawy, Krakowa i Łodzi.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w organizowanych przez szkołę projektach np. NOMEN – Naukowym Obozie Młodzieży Nazaretańskiej (letnim i zimowym), gdzie łączą aktywny wypoczynek z formacją duchową i intelektualną.

Uczniowie na co dzień uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach (m.in. chemicznej, biologicznej, informatycznej), mają dostęp do bogatych zbiorów szkolnej biblioteki oraz Multimedialnego Centrum Informacyjnego.

Wspólnotę szkolną tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele: siostry i osoby świeckie, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Służymy im pomocą i doświadczeniem w wypełnianiu ich powołania, czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny, która patronuje Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek.

Nasi absolwenci studiują na:

 • Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Uniwersytecie Warszawskim
 • Uniwersytecie Śląskim
 • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytecie Wrocławskim

oraz

 • w Szkole Głównej Handlowej
 • w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej obowiązuje jednolity strój codzienny i galowy.

strój codzienny:

dziewczęta: biała bluzka i czarny sweter  ze znaczkiem nazaretańskim, spódnica w zieloną kratę,

chłopcy: biała bluzka i czarny sweter ze znaczkiem nazaretańskim, czarne spodnie,

strój galowy:

dziewczęta: czarna spódnica do kolan, biała bluzka, granatowy kołnierz i znaczek nazaretański,

chłopcy: ciemny garnitur, biała koszula, błękitny krawat i znaczek nazaretański.

Skip to content