Dzień 9- nowenny

Dzień 9- nowenny

7 czerwca – dzień 9 ❤💛💚 „Szukała czci Bożej i dlatego wieczne szczęście będzie nad jej głową. (…) Wasza Królewska Wysokość nie powinna się oddawać niepohamowanemu żalowi, ale przeciwnie, powinieneś radować się, Królu, że tak niezwykłą miałeś małżonkę, a teraz – wielką przed Bogiem orędowniczkę królestwa.” /Stanisław ze Skalbmierza/  

Dzień 8- nowenny

Dzień 8- nowenny

6 czerwca – dzień 8 😍 „Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej epoki. A przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując wielkie dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i… Czytaj więcej

Książkowa TOP lista

Książkowa TOP lista

KSIĄŻKOWA TOP LISTA W maju biblioteka szkolna zaproponowała klasom włączenie się w akcję pt. KSIĄŻKOWA TOP LISTA. Zachęciła uczniów do o opracowania listy przeczytanych i wartych polecenia książek  wraz z ich krótką recenzją. Gratulujemy klasom: 1A, 1B,1E, 2A i 2B,  które stworzyły KSIĄŻKOWĄ TOP LISTĘ. Wychowawcom dziękujemy za miłą i owocną współpracę z biblioteką szkolną.… Czytaj więcej

Dzień 7 – nowenna

Dzień 7 – nowenna

5 czerwca – dzień 7 😍 „Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu; że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, iż wiara poszukuje zrozumienia, wiara potrzebuje kultury… Czytaj więcej

Dzień 6- nowenny

Dzień 6- nowenny

4 czerwca – dzień 6 ❤ „Od życia czynnego nie może być odłączone życie kontemplacyjne, skoro są dwie siostry: Marta czynna i Maria kontemplująca. Pochwalam królową, odwiedzającą chorych, pomagającą nieszczęśliwym, wyzwalającą uciśnionych, rządzącą swoimi poddanymi, wypełniającą wszystkie swe obowiązki, niemniej jednakowoż pochwalam ją wielbiącą Boga modłami, w izbie swej wypoczywającą, we wszystkich .sprawach zdającą się na… Czytaj więcej

Dzień 5- Nowenny

Dzień 5- Nowenny

3 czerwca – dzień 5 “Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty.” /Jan Długosz/ “Dobrocią i miłosierdziem szafowała wśród potrzebujących. Widzieliśmy i poznaliśmy jej niezwykłą urodę, jej ujmujący sposób mówienia, jej szlachetny ród, ale jeszcze szlachetniejsze obyczaje.” /Stanisław ze Skalbmierza/

Dzień 4- nowenny

Dzień 4- nowenny

2 czerwca – dzień 4 „Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”. /Jan Paweł II/ 

Święto Patronki szkoły

Święto Patronki szkoły

W liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej Biskup Kielecki Jan Piotrowski i Ksiądz prefekt Stefan Radziszewski będą celebrowali Eucharystię w intencji społeczności szkolnej. Eucharystia będzie w dniu 8 czerwca o godzinie 6.30 w bazylice katedralnej. Serdecznie  zapraszamy nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów naszej szkoły do udziału  w Eucharystii lub połączenia się przez transmisje Radia eM.            

Dzień 3 – nowenny

Dzień 3 – nowenny

1 czerwca – dzień 3 🙏 „Od Chrystusa wawelskiego, nauczyłaś się, Jadwigo Królowo, dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji – z osobistej więzi z Ukrzyżowanym. Contemplatio et vita activa tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej “najlepszej cząstki”. /Jan Paweł II/