Najważniejsze zadania doradcy zawodowego:

– diagnozowanie zapotrzebowania uczniów w dziedzinie doradztwa zawodowego

– udzielanie indywidualnych porad i konsultacji zainteresowanym uczniom i rodzicom

– prowadzenie zajęć w liceum czteroletnim

– opracowanie we współpracy z nauczycielami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

– koordynowanie działalności doradczej prowadzonej przez szkołę.

Skip to content