W czym może pomóc Ci szkolny doradca zawodowy?

Doradca zawodowy może pomóc:

– określić predyspozycje zawodowe

– poznać mocne i słabe strony

– zorientować się w sytuacji na rynku pracy

– wyszukać informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji na wyższe uczelnie

– opracować indywidualny plan dalszych działań edukacyjnych.

Skip to content