Misja i wizja szkoły

MISJA

Działamy po to, aby:

Nasi  uczniowie byli  solidnie  przygotowani   do   dalszej  nauki i życia
w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.

Rodzice darzyli nas zaufaniem.

Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Chcemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania
i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych, bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy.

Pragniemy przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz pełnienia rożnych ról w społeczeństwie.

 

WIZJA

 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, żeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc przez to, co ma, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. 

św. Jan Paweł II

Gimnazjum  i  Liceum  im.  św. Jadwigi Królowej w  Kielcach to szkoła, w której zaangażowani i dobrze wykształceni nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej. Z nauczaniem ściśle związane jest wychowanie,  które  odbywa   się  podczas  wszystkich   zajęć  szkolnych i dotyczy wszystkich nauczycieli. Nauczyciel dla uczniów jest przewodnikiem po otaczającej go rzeczywistości, mistrzem i przyjacielem służącym radą i pomocą. Jest osobą autentyczną i wiarygodną.

Cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice dobrze ze sobą współpracują oraz cenią takie wartości jak: miłość bliźniego, prawda, odpowiedzialność, mądrość, przyjaźń, sprawiedliwość, solidarność, patriotyzm.

Bogata oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do możliwości i potrzeb uczniów, którzy znajdują w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła, rozwijając zainteresowania uczniów i kształtując ich religijność, skutecznie zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom.

Wszystkie działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska.

MODEL ABSOLWENTA

Chcemy,  aby  nasi  absolwenci  byli  osobami  dojrzałymi  i odpowiedzialnymi, świadomymi sensu własnego życia, własnego miejsca w świecie, samodzielnymi, wrażliwymi, uczciwymi i otwartymi na innych ludzi, umiejącymi dokonywać właściwych wyborów i potrafiącymi cieszyć się życiem.

 

Skip to content