Fundusz stypendialny

Z funduszu stypendialnego wypłacane są stypendia „Zdolny Licealista”. Przeznaczone są one dla uczniów, mających bardzo dobre wyniki w nauce i wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wspieramy takich uczniów poprzez system stypendialny.

 

 

Skip to content