nformacja dla osób chcących skorzystać z ubezpieczenia

Informacja dla osób chcących skorzystać z ubezpieczenia NNW w  roku szkolnym 2022/2023

Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Warunki ubezpieczenia – ubezpieczenia NNW LO na rok szk. 2022_2023

Składka – 70,00 zł

Termin wpłaty – do 27 września 2022 r. (UWAGA – termin jest nieprzekraczalny)

Rachunek bankowy, na który prosimy wpłacać składkę przelewem:

Nazwa rachunku: Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Numer rachunku: 96 1020 2629 0000 9602 0412 6355

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia, klasa, ubezpieczenie NNW

Powyższy rachunek służy wyłącznie do wpłat za stroje i ubezpieczenie NNW.

Ewentualne zwolnienia z opłacenia składki dla uczniów z problemami materialnymi

prosimy ustalać z wychowawcami klas.

Zapytania: s. Małgorzata Wilma

Skip to content